Trình Dược Viên OTC Khu Vực Hồ Chí Minh và Bình Dương

Trình Dược Viên OTC Khu Vực Hồ Chí Minh và Bình Dương

Văn phòng Fucoidan 3-Plus Chính Hãng Nhật Bản nay có nhu cầu mở rộng thị trường khu vực phía bắc các tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ nên tuyển trình dược viên phụ trách các tỉnh như sau

Trình Dược Viên OTC Khu Vực Hà Nội

Trình Dược Viên OTC Khu Vực Hà Nội

Văn phòng Fucoidan 3-Plus Chính Hãng Nhật Bản nay có nhu cầu mở rộng thị trường khu vực các huyện thuộc Hà Tây cũ nên thông báo tuyển 03 trình dược viên, cụ thể như sau